Varför välja? KVAST

Har du någonsin funderat på det väsentliga när du anpassar laddstationer för elbilar?

 • Är det produktens utseendedesign? Nej, vilket företag som helst med ett designteam kan hantera det.
 • Är det produktens anpassningskvalifikationer? Egentligen kan vilken formell EVSE-fabrik som helst bara slutföra projektet om det finns en tydlig efterfrågan.
 • Är det produktens försäljning? Om priset är rimligt och marknadsföringsstrategierna är lämpliga, är det lätt att fånga vissa marknader snabbt.
 • Kan produkten klara TUV- eller UL-tester? Dessa tester kräver endast efterlevnad av kraven och viss erfarenhet. Att klara provet är bara en tidsfråga.

 

Egentligen är den viktigaste faktorn hur man säkerställer en extremt LÅG EFTERFÖRSÄLJ. För någon produkt räcker enbart försäljningen inte. En stabil och betryggande försäljningskanal, fri från eventuella eftermarknadsserviceproblem, gynnas av återförsäljare. Anta att eftermarknadsservice är utom kontroll på grund av produktkvalitetsproblem. I så fall kommer det att orsaka betydande förluster för kunderna, såsom att slösa tid och energi, försena framstegen för andra projekt, drabbas av onödiga kapitalförluster, negativ påverkan på varumärkets rykte, skada på företagets rykte och påverka företagets förtroende för marknadsföra.

ODM OEM EV laddstation

Många företag kan tillverka laddstationer och tillhandahålla EVSE-anpassningstjänster till kunder. Att välja en lämplig kooperativ fabrik bland många företag är avgörande, särskilt för de som är nya inom detta område. Rätt kooperativ fabrik kan säkerställa att ditt anpassningsprojekt fungerar smidigt och producera produkter på ett bättre, snabbare och billigare sätt.

Våra produkter är stabila

Utmärkt vattentät prestanda

Våra undersökningar har visat att den höga felfrekvensen för EV-laddningsprodukter på marknaden främst beror på den otillräckliga designen av det vattentäta systemet. Vissa kunder fokuserar för mycket på produktens utseende och funktionalitet och försummar vikten av tätskikt. Detta är en missuppfattning, eftersom vattenbeständighet är en kritisk faktor som bestämmer produktens prestanda, livslängd och säkerhet. En otillräcklig vattentät design kan göra att komponenter förblir i en miljö med hög luftfuktighet under en längre period, vilket påverkar deras effektivitet och utgör en potentiell säkerhetsrisk.

EV-laddaren skiljer sig från andra hushållsapparater på grund av att den används oftare utomhus. Därför, när du designar en EV-laddare, är det nödvändigt att överväga komplexiteten i utomhusmiljön och säkerställa vattentäthet för alla delar, inklusive toppen, framsidan, sidan, baksidan, botten och inloppet. Dessutom, i kustnära och andra fuktiga miljöer, är det otillräckligt att bara förhindra regnvatteninvasion. Interna komponenter kräver specifik vattentät behandling för att undvika potentiella säkerhetsrisker.

BESENs projekt spänner över hela världen, från öknar till havet, extrem kyla till värme. I alla miljöer garanterar vi den exceptionella vattentäta prestandan hos våra produkter, vilket gör att de kan fungera i alla miljöer. Våra produkter tål korta nedsänkningar i vatten och lämnar ett outplånligt intryck på många förstagångskunder.

BESENs produkter erbjuder exceptionell stabilitet och har enastående vattentät prestanda.

Anpassningsförmåga

En viktig aspekt av en enastående elbilsladdningsprodukt är dess förmåga att ladda vilken bilmodell som helst i vilken region som helst utan problem.

Många antar att det är en standardiserad produkt, och om den fungerar bra i en miljö kommer den att fungera bra i vilken annan miljö som helst. Det är dock inte helt sant. För närvarande finns det 100 elfordonsmodeller över hela världen, och varje bil har subtila skillnader när det gäller laddningsgränssnitt, laddningsprotokoll, laddningsinställningar och mer. Dessutom skiljer sig elnätets struktur, stabilitet, spänningsfluktuationsintervall och andra parametrar för varje land globalt. Därför, om en EV-laddare fungerar perfekt i Tyskland kanske den inte fungerar smidigt i Norge, och att ladda en Leaf betyder inte att laddningen av en Renault blir lika sömlös.

BESEN EV-portfölj med laddningsutrustning

För återförsäljare är produktanpassningsförmåga särskilt viktig. En laddare som inte fungerar som den ska orsakar problem för användarna och lägger stor press på återförsäljarnas eftermarknadsservice. Dessutom skadar det företagets varumärkesrykte och kan till och med orsaka förlust av kundernas förtroende. Det är därför det sägs i branschen att eftermarknadsproblem inte ska förstöra alla tidiga insatser.

Du behöver dock inte oroa dig för det här problemet med BESEN. Varför betonar vi alltid vår 13 års yrkeserfarenhet? Det beror på att vi under de senaste 13 åren har sålt produkter över hela världen, vilket har hjälpt oss att samla tillräckligt med produktfeedback och marknadsdata. Dessa är BESENs mest värdefulla tillgångar eftersom de inte kan erhållas med pengar. Vi har upplevt alla möjliga situationer och noggrant analyserat orsakerna till marknadsmisslyckanden. Efter långvariga iterationer och uppdateringar kan BESEN-produkter garantera stabil och effektiv laddning av alla fordon i vilken miljö som helst. Som ett resultat av detta behöver våra kunder inte oroa sig för eftermarknadsproblem gällande anpassningsförmåga och kan fokusera mer på produktförsäljning.

Fullständig certifiering

Certifiering är en viktig aspekt för alla produkter. Det upprättar inte bara standardiserade parametrar och indikatorer, vilket säkerställer produktens kvalitet, utan gör det också möjligt att sälja den i enlighet med relevanta regioner, vilket avsevärt ökar kundernas förtroende. Det är viktigt att notera att olika regioner kräver olika produktcertifieringar. I allmänhet kan en produkt endast certifieras i större försäljningsregioner.

 • Europa kräver CE / TUV certifiering
 • Nordamerika kräver UL/CSA/FCC och andra certifieringar.
 • Den exceptionella kvaliteten på produkten och det starka tekniska teamet är av största vikt. På grund av variationer i de direkta teststandarderna för olika certifieringar, kräver specifika certifieringar en hög nivå av teknisk skicklighet från fabriker, vilket gör dem otroligt värdefulla på grund av deras rigorösa standarder och låga passfrekvens. Kunder dras särskilt till certifieringar eftersom de, i likhet med utbildning, representerar ett företags övergripande kapacitet, vilket gör att kunderna snabbt kan förstå ett företags tekniska skicklighet och utveckla förtroende för det.
 • Produkternas popularitet på marknaden och omfattande försäljningsutbud är anmärkningsvärda. Företag skulle bara investera i värdefulla certifieringar. Vi kan approximera de primära försäljningsregionerna för fabrikens produkter genom produktcertifiering. Dessutom, ju strängare certifieringsstandarden är, desto större är produktens marknadskännedom.
 • Tillverkaren producerar passionerat högkvalitativa varor. Certifiering har alltid varit ett utmanande företag. Det kräver en betydande mängd tid, ansträngning och en ansenlig kostnad i förväg. Endast med fullständigt förtroende för produkten, adekvat tekniskt team erfarenhet och förmåga, och en tydlig plan för marknadsutsikter, kommer ett företag att vara benäget att fullfölja alla relevanta certifieringar i de tidiga stadierna av produktlanseringen.

Produktstabilitet

För återförsäljare finns det flera faktorer att tänka på när de säljer produkter. En viktig aspekt är dock att produkten måste ha stabil prestanda, säkerhet och minimala efterförsäljningsproblem. Efterförsäljningsproblem kan leda till betydande tid, energi och kostnader och försämra branschens rykte.

Stabiliteten hos EV-laddarprodukters prestanda beror på deras funktionalitet i varierande användningsmiljöer och den konsekventa driften av själva produkterna. Återförsäljare måste skaffa relevanta certifieringar och betydande försäljningsdata som bevis och kräver omfattande marknadsfeedback för att stödja dem. Dessutom måste de ha exklusiv och professionell teknik.

 

BESEN har uteslutande fokuserat på elbilsladdning under de senaste 13 åren. Vi förstår hur man förbättrar produktens prestanda, och vi ägnar noggrann uppmärksamhet åt varje detalj under produktdesignprocessen. Dessutom har vi flera exklusiva produktionsprocesser som säkerställer kvaliteten på våra produkter, som t.ex

 • Vår plugg har en självrengörande funktion som automatiskt eliminerar damm på terminalen under pluggningsprocessen, vilket garanterar ett jämnt och oavbrutet strömflöde utan ljusbåge.
 • Vår laddningsutrustning för elbilar kan övervaka och reglera temperaturen på hela laddlinjen, ända från strömkällan till fordonet. Utrustningen stängs automatiskt av om temperaturen överstiger den inställda gränsen. Så snart temperaturen återgår till ett säkert område kommer utrustningen att börja ladda fordonet igen, vilket säkerställer säker användning.
 • Vår elbilsladdningsutrustning kan åtgärda vanliga laddningsfel automatiskt. Men i de fall där felet kräver manuell reparation, kommer orsaken till felet att visas på skärmen, vilket säkerställer en snabb lösning av problemet.
BESEN EV-laddningsutrustningssatser

Som en professionell tillverkare av elektriska fordonsförsörjningsutrustning (EVSE) är BESEN djupt engagerad i att utveckla högeffektiva och pålitliga laddningsprodukter. Vi strävar efter att ge dig den sinnesfrid du behöver så att du kan koncentrera dig enbart på försäljning utan några potentiella problem.

Produktutbudet Helhet

BESEN EV-laddningsproduktserie

BESEN har en komplett EV-laddningsproduktserie (AC) som täcker många kundgrupper.

Våra produkter inkluderar huvudsakligen:

 • EV-laddningskabel (rak, fjäder)
 • Bärbar elbilsladdare (3.6kW-16kW)
 • EV-laddare (3.6-22kW, APP, RFID, OCPP, lastbalansering)

 

Här kan du hitta alla relevanta produkter från AC-laddningsstationer, som kan möta olika inhemska och kommersiella behov. Dessutom utvecklar vi ständigt nya produkter och funktioner för att säkerställa att våra återförsäljare alltid har de mest avancerade och stabila produkterna och är mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Strikt produkttestning

Produkttester är en komplex och rigorös process som involverar mycket mer än att bara använda testinstrument och tabeller för att mäta parametrar. På BESEN är det en integrerad del av vår produktionsprocess och nyckeln till att bygga upp kundernas förtroende. Det är i själva verket livlinan i vårt företag.

 

Från inköp och lagring av råvaror till materialberedning, bearbetning i tidigt skede, montering, slutförande av testning, förpackning och vidare, varje steg i vår produktionsprocess är föremål för strikt kontroll och snabb upptäckt. Vår efterlevnad av ITAF16949-standarden säkerställer att varje process uppfyller de högsta standarderna. Dessutom kräver kvalificerad produkttestning de bästa testinstrumenten och en stark känsla av ansvar och hantverk.

Vårt engagemang för spetskompetens och uppmärksamhet på detaljer innebär att endast produkter som produceras genom dessa rigorösa länkar kan få kundkännedom och uppnå konkurrenskraft på marknaden. På BESEN är vi stolta över att slutföra varje produktions- och testprocess enligt de strängaste standarderna för att säkerställa att varje produkt som lämnar vår fabrik är inget annat än perfektion.

Kontrollera BESEN EV Charging Connector

Vi har rik erfarenhet

13 års erfarenhet

Det är av yttersta vikt att söka ett välrenommerat och erfaret företag att samarbeta med, eftersom deras expertis kan hjälpa till att kringgå många frågor och svårigheter som man kanske inte har tänkt på tidigare.

 • För att illustrera kan en EV-kabel som kan fungera tillfredsställande i Frankrike bli stel och obrukbar i Norge. Detta beror på den betydligt lägre gastemperaturen i Norge än i Tyskland, vilket gör typiska TPE-material olämpliga för kabeltillverkning.
 • Som ett annat exempel kan en vanlig elbilsladdare ofta fungera felaktigt i vissa regioner i Rumänien på grund av spänningsfluktuationer som överskrider dess skyddströskel.
 • Det är värt att notera att specifika fordonsmärken kan kräva unika handskakningsavtal, vilket förhindrar normal laddning med vissa laddare.

BESEN är dock immun mot sådana hinder. Vår förmåga att undvika dessa utmaningar härrör inte från våra rikliga resurser och omfattande finansiering utan snarare från vår stora produktförsäljning, breda kundräckvidd och exponering för många fallstudier. De problem som kan förbli obemärkta vid val av produktfunktioner, hinder som kan uppstå under produktförsäljning och funktionsfel som kan uppstå under produktdrift är alla problem som vi på ett skickligt sätt kan lösa åt dig. Med andra ord, vi har proaktivt hjälpt dig att övervinna dessa utmaningar. Med 13 års erfarenhet inom elbilsladdningsbranschen kan vi se till att din produkt undviker de hinder som dina kamrater kan stöta på när de designar, vilket sparar dig besväret och tiden med överdrivna ansträngningar efter försäljningen.

One Stop EV Laddningslösning

Endast vissa fabriker kan ge adekvat vägledning och assistans genom hela tillväxtprocessen för sina kunder, men BESEN strävar efter att göra mer än att bara sälja produkter. Vi strävar efter att hjälpa kunderna att upprätta en omfattande produktförsäljningsplan och förbättra deras marknadsutveckling. Vi delar marknadsinformation, kommunicerar branschtrender och konkurrentanalyser, samlar aktivt feedback om försäljning och användning och ger lämpliga förslag baserat på vår expertis för att hjälpa återförsäljare att effektivt marknadsföra sina varumärken på den lokala marknaden. 

I takt med att kundernas försäljningsvolym och säljteam och modell blir mer stabila erbjuder vi ytterligare hjälp med att skräddarsy och utveckla exklusiva produkter och därmed höja varumärkesvärdet som tillhör våra kunder.

Utvecklas tillsammans

Professionellt tekniskt team

Anpassning

För vårt tekniska team räcker det inte att bara utveckla produkter. Vi förstår att de produkter vi skapar måste kännas igen av marknaden, optimeras enligt kundfeedback och förbättras i alla aspekter av prestanda baserat på marknadens krav. Eftersom laddningsavtal ständigt uppdateras ser vårt team till att våra produkter kan anpassas i tid, med tillräckligt med utrymme för förbättringar, anpassningsbara laddningsprogram för olika modeller och komplexa miljöer samt möjligheten att ladda fordon stabilt och effektivt samtidigt som säkerhet och stabilitet prioriteras.

 

För kunderna ökar utmärkta produkter försäljningen, etablerar ett marknadsrykte, minskar eftermarknadstrycket och förbättrar varumärkesmedvetenheten. De kräver också hjälp av ett professionellt och effektivt tekniskt team när problem uppstår. BESEN erbjuder kunderna effektiv teknisk support och vägledning, står bredvid dem i deras tillväxtprocess och ger den nödvändiga hjälp de behöver.

Professionell projekterfarenhet

Inom elbilsladdning är det en enkel process att sälja produkter. Alla företag kan göra det om kvantitet, parametrar, pris och leveranssätt tydligt kommuniceras. Ett framgångsrikt genomförande av ett projekt kräver dock en omfattande förståelse för alla projektförhållanden.

 

På BESEN tar vi oss an utmaningen att genomföra projekt genom att noggrant överväga följande steg:

 • Fastställande av lämplig produktportfölj baserat på projekttyp.
 • Bestämma produktparametrar efter projektkrav.
 • Att välja laddningsmetod för produkter enligt driftläge.
 • Fastställande av IP-behandling och materialval av produkter enligt platsmiljön.
 • Fastställande av produktions- och transportarrangemang baserat på projektets tidslinje.
 • Att välja produktprogram finjustering baserat på det lokala elnätet och fordonsförhållandena.
 • .

 

Genom att noggrant överväga alla aspekter av ett projekt kan vi leverera heltäckande laddningslösningar för elbilar som möter våra kunders behov.

Varje förbisedd aspekt av en procedur kan leda till allvarliga konsekvenser. Men BESENs professionella team och omfattande projekterfarenhet säkerställer att vi effektivt kan navigera i olika projektutmaningar. Vi har en dokumenterad meritlista av framgångsrika projektavslut, inklusive:

 • Tillhandahåller produktsupport för elnätsprojekt i Italien
 • Tillhandahåller lokala anpassningstjänster för tillbehör för Hyundai Automobile-återförsäljare
 • Stödja Nya Zeelands kunder och hjälpa dem att vinna lokala regeringsprojekt. Som ett resultat av detta projekt visas våra produkter på omslaget till den Nya Zeelands bruksanvisning för elbilshandlare (visas till höger).
Återförsäljarens guide till elfordon

Med vår omfattande projekterfarenhet förstår vi djupt när vi ska använda de mest lämpliga produkterna för att möta projektbehov. Vår projekterfarenhet kan vara till stor nytta för dig också. På BESEN använder vi vår expertis och erfarenhet för att leverera skräddarsydda lösningar som överträffar våra kunders förväntningar.

Perfekt ledningssystem

IATF 16949-certifiering för kvalitetsledningssystem

IATF 16949 är en teknisk specifikation som används i den internationella bilindustrin. Den är baserad på ISO 9001 och är uttryckligen skräddarsydd för fordonssektorn. Denna certifiering representerar en av de mest rigorösa certifieringarna av kvalitetsledningssystem världen över.

IATF 16949 ställer mycket stränga krav på olika aspekter av fabriksledningssystem, försörjningskedjesystem, produktkvalitetssystem och industriella processer. Endast ett fåtal utvalda framstående fabriker inom branschen kan framgångsrikt få denna certifiering. Dessutom inför IATF 16949 strikta restriktioner för certifierade företags tillverkarkvalifikationer. Dessa kvalifikationer kräver att det certifierade företaget är en tillverkare av bilar eller direktdelar. Enheter som enbart betjänar stödfunktioner, såsom designcenter, företagshuvudkontor och distributionscenter, kan inte självständigt förvärva IATF 16949-certifiering. Följaktligen återspeglar uppnåendet av IATF 16949 kvalitetsledningssystemcertifiering direkt den övergripande professionaliteten hos utrustningstillverkarna. Det fungerar som ett avgörande screeningkriterium för många företag när de väljer leverantörer.

Som en mycket erfaren professionell utrustningstillverkare av elbilsladdningsprodukter har BESEN tagit ledningen för att erhålla IATF 16949-certifiering inom branschen. BESENs kunskaper inom produktionsledning, produktkvalitetskontroll, kundservice och integrering av försörjningskedjan ligger i branschens framkant. Detta säkerställer att BESEN effektivt, noggrant och metodiskt kan förse kunder med produkter som överträffar deras förväntningar samtidigt som den bibehåller optimal kostnadskontroll. Genom att minska tiden som krävs för första kundkontroll och öka kundernas förtroende för sina produkter, får BESEN en betydande konkurrensfördel på marknaden.

Dessutom har Kinas ministerium för vetenskap och teknik certifierat BESEN som ett nationellt högteknologiskt företag. Det står som en av de mest avancerade tillverkarna inom EVSE-området i Kina.

Robust och pålitlig produktionskapacitet

BESENs anmärkningsvärda prestation på marknaden tillskrivs dess orubbliga engagemang för att säkerställa snabb och exakt leverans av alla beställningar, ett bevis på dess enorma produktionskapacitet. Vi har implementerat ett avancerat orderhanteringssystem som effektivt orkestrerar varje steg, från materialberedning till produktionsallokering. Våra processer följer strikt standardisering och varje produktionssteg är vetenskapligt optimerat, vilket resulterar i en strömlinjeformad och överskådlig produktionsplan. Under normala omständigheter kan en enda produktionslinje tillverka 1200 bärbara elbilsladdare per dag, vilket representerar en av de högsta produktionskapaciteterna i denna bransch.

Effektiv produktion vid ett enstaka tillfälle är relativt enkelt, men att upprätthålla ett kontinuerligt och stabilt tillstånd av effektivitet är en avgörande återspegling av vår expertis inom anläggningsledning, utrustningsautomatisering, processstandardisering och andra avgörande faktorer. I genomsnitt uppfyller vi framgångsrikt över 120 produktionssatser varje månad, och vår produktlastning och lossningsområde fungerar konsekvent effektivt och exakt. Oavsett beställningens komplexitet eller krånglighet ser vi till att alla leveranser sker punktligt. Denna tillförlitlighet är en av de viktigaste anledningarna till att våra kunder sätter ökat förtroende för oss.

 

BESEN EV laddningskablar

En robust och konsekvent produktionskapacitet är ett centralt kriterium för att bedöma en tillverkares omfattande kapacitet. Det avgör direkt om kunderna kan få lagerpåfyllning snabbt, vilket minskar kapitaltrycket och möjliggör mer effektiva svar på marknadens krav. Genom att utnyttja vår starka produktionskapacitet ger BESEN våra kunder möjlighet att snabbt ta vara på möjligheter, svara på marknadens feedback snabbt och få en konkurrensfördel.

Noggrann kontroll av varje detalj

EV-laddningskontakten, den mest använda komponenten i laddningsutrustning, utsätts för betydande påfrestningar på grund av sin högfrekventa användning. Detta ställer stora krav på produktkvalitet, vilket gör den mottaglig för misslyckanden. Några vanliga problem i samband med laddningskontakter inkluderar:

 • För hög temperatur under drift.
 • Deformation av terminaler och begränsad livslängd.
 • Generering av elektriska gnistor under pluggning.
 • Slidan lossnade vid pluggens bakdel på grund av en felaktig kraftstruktur och vinkel.

 

Under 13 år har BESEN etablerat ett solidt rykte på marknaden, främst tack vare vår exceptionella produktkvalitet. Genom lång erfarenhet av produktion har vi fått värdefulla insikter i att noggrant kontrollera varje detalj för att skapa felfria produkter. Vi närmar oss produktionen med vetenskaplig design av processer, standardisering av procedurdetaljer och inkorporering av avancerade automatiska bearbetningsmetoder för att säkerställa delkonsistens. Lika viktigt är att vi har en intim förståelse för varje aspekt av produkten, vilket gör det möjligt för oss att förbättra och förfina dem för att mildra alla vanliga problem och minimera onödiga besvär för våra kunder. Det bör noteras att produktion är en komplex strävan, och ett 10-årigt företag har en helt annan uppfattning om produktens krångligheter jämfört med ett nystartat företag.

BESEN Typ2 terminal

Låt oss ta terminalen på laddningskontakten som ett exempel. Det är inte en enkel fråga att applicera tryck med en verktygsmaskin. Flera kritiska faktorer måste beaktas, såsom:

 • Exakt inre dimensionsskalning av terminalen.
 • Design av bladfjäderstrukturen i terminalen.
 • Lämplig ytbeläggning för terminalerna.
 • Noggrant val av material för terminalkompositionen.
 • Den korrekta presskraften appliceras på terminalen.
 • Bestämning av kraftpunktspositionen vid terminalpressning.
 • Noggrann storleksinställning för den terminala krimpytan.

Den noggranna hanteringen av varje aspekt påverkar direkt produktens prestanda i verklig användning, inklusive dess livslängd, säkerhet och konduktivitet, bland andra faktorer.

Kan varje bilfabrik uppnå samma utmärkta nivå som BMW genom att köpa samma maskiner och utrustning? Det är omöjligt. På samma sätt bestäms inte en tillverkares marknadsrykte enbart av personalstyrka, fabriksområde, maskiner eller ekonomiska resurser. Den noggranna uppmärksamheten på varje detalj i produkten skiljer ett företag åt, vilket gör att det kan etablera en framträdande närvaro på marknaden på lång sikt. Denna kontinuerliga strävan efter perfektion och förkroppsligandet av hantverksandan tjänar som företagets själ.

Perfekt leveransprocess

Att säkerställa snabb leverans är en avgörande faktor för kunderna vid val av leverantörer. Varje kund som är engagerad i upphandling har sannolikt upplevt oron och farhågan över att inte ta emot varor inom den överenskomna tidsramen efter betalning. Försenad leverans sätter inte bara psykologisk press på kunderna utan har också en betydande inverkan på andra aspekter, inklusive:

 • Förlängning av kundens betalningsindrivningscykel, vilket resulterar i ökad ekonomisk press.
 • Störa den vanliga försäljningsplanen genom att förhindra att produkter till försäljning är tillgängliga i tid.
 • Att uppleva fluktuationer i den internationella transportmiljön och motsvarande prisförändringar kan öka transportkostnaderna eller -risker.
 • Att förlora möjligheten att ligga före konkurrenterna när det gäller att fånga marknaden och skaffa kunder om produkterna tas emot senare än dem.
 • Detta är bara några exempel på de negativa konsekvenserna av försenad leverans. Genom att förstå vikten av leverans i tid strävar vi efter att möta och överträffa kundernas förväntningar, säkerställa att våra produkter levereras punktligt och ge våra kunder en konkurrensfördel.

 

 

Försenad leverans kan faktiskt få långtgående konsekvenser, ofta med en mer betydande inverkan än vad som ursprungligen uppfattades. Det historiska exemplet på marskalk Grouchys sena ankomst till slaget vid Waterloo, som resulterade i Napoleons nederlag och det franska imperiets undergång, belyser de betydande konsekvenserna av tajming i kritiska situationer.

På samma sätt, om vi inte kan ge kunderna stabil och effektiv produktleverans i verksamheten, kan det få allvarliga och långsiktiga återverkningar på deras dagliga verksamhet. Förseningar i att ta emot viktiga produkter kan störa produktionsscheman, hindra försäljningsplaner och försvåra affärsresultatet. Det kan leda till ekonomiska förluster, missade möjligheter och urholka kundernas förtroende och tillfredsställelse.

Vi inser vikten av snabb leverans och prioriterar våra produkters effektiva och pålitliga leveranser för att säkerställa att våra kunder kan fungera smidigt och uppfylla sina skyldigheter och mål. Genom att leverera produkter i tid strävar vi efter att bidra till deras framgång och skapa långsiktiga partnerskap som bygger på förtroende och pålitlighet.

Att säkerställa snabb leverans är dock inte bara ett åtagande; den omfattar olika väsentliga aspekter. Det innebär att förstå de olika behoven hos våra kunder och effektivt kommunicera all relevant information med dem.

 

Vi säkerställer och kommunicerar ett korrekt leveransdatum till våra kunder baserat på befintlig produktionsplan och tillgängligt material. Vårt tillvägagångssätt inkluderar följande åtgärder:

 • Proaktivt organisera och anskaffa material som efterfrågas av kunder i förväg.
 • Strategiskt allokera resurser inom produktionslinjen för att maximera effektiviteten.
 • Följande riktlinjer för förpackning som specificeras av destinationslandets bestämmelser, vilket säkerställer sömlös tullklarering.
 • Erbjuder kunderna mer kostnadseffektiva och effektiva transportalternativ.
 • .

 

Perfekt leveransprocess

Eventuella problem under dessa processer kan resultera i leveransförseningar. På BESEN har vi implementerat ett avancerat produktionsledningssystem som gör det möjligt för oss att systematiskt planera materialberedning och produktionsarrangemang. Genom att förlita oss på systemets beräkningar snarare än subjektiva uppskattningar kan vi säkerställa snabb leverans och ge kunderna mer exakta leveransuppskattningar. Detta ger våra kunder möjlighet att göra välgrundade förberedelser, vilket gör det möjligt för dem att utforma effektiva försäljningsstrategier och hantera kapitalomsättningen mer effektivt.

Dessutom tillåter vår långa erfarenhet av transport och tullklarering oss att underlätta smidig passage av varor, vilket förhindrar förseningar orsakade av ofullständiga detaljer under tullklareringen.

Dessutom, när kunderna har små tidsbegränsningar, rekommenderar vi proaktivt mer ekonomiska transportmetoder för att minimera kostnaderna och ge kunderna en förbättrad serviceupplevelse.

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN