Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är BESENs policy att respektera din integritet och följa alla tillämpliga lagar och förordningar angående all personlig information vi kan samla in om dig, inklusive på vår webbplats, https://besen-group.com/ och andra webbplatser som vi äger och driver.

Denna policy träder i kraft den 8 augusti 2021 och uppdaterades senast den 8 augusti 2021.

Information vi samlar in

Information vi samlar in innehåller både information som du medvetet och aktivt ger oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, och all information som automatiskt skickas av dina enheter under åtkomst till våra produkter och tjänster.

log Data

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan inkludera din enhets IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på varje sida, andra detaljer om ditt besök och tekniska detaljer som inträffar i tillsammans med eventuella fel du kan stöta på.

Var medveten om att även om denna information kanske inte är personligt identifierbar i sig kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att personligen identifiera enskilda personer.

Personlig information

Vi kan be om personlig information som kan innehålla ett eller flera av följande:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Legitima skäl för behandling av din personliga information

Vi samlar in och använder din personliga information endast när vi har ett legitimt skäl för det. I vilket fall samlar vi bara in personlig information som är rimligt nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Insamling och användning av information

Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

Använd en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll

Kontakta oss via e-post, sociala medier eller liknande tekniker

När du nämner oss på sociala medier

Vi kan samla in, hålla, använda och avslöja information för följande ändamål, och personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften:

för att du ska kunna anpassa eller anpassa din upplevelse av vår webbplats

för analys, marknadsundersökning och affärsutveckling, inklusive för att driva och förbättra vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar

Tänk på att vi kan kombinera information vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata vi får från andra betrodda källor.

Säkerhet för din personliga information

När vi samlar in och behandlar personlig information och samtidigt som vi behåller denna information kommer vi att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda den personliga information du ger oss, rekommenderar vi att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker och att ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss med avseende på dataintrång.

Du är ansvarig för att välja valfritt lösenord och dess övergripande säkerhetsstyrka, för att säkerställa säkerheten för din egen information inom gränserna för våra tjänster.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi behåller din personliga information endast så länge vi behöver. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder din information för, i enlighet med denna sekretesspolicy. Om din personliga information inte längre behövs kommer vi att radera den eller göra den anonym genom att ta bort alla uppgifter som identifierar dig.

Om det behövs kan vi dock behålla din personliga information för vår efterlevnad av en laglig, bokförings- eller rapporteringsskyldighet eller för arkivering av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Barnens integritet

Vi riktar inte någon av våra produkter eller tjänster direkt till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet personlig information om barn under 13 år.

Internationella överföringar av personlig information

Den personliga informationen vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, affiliates och tredjepartsleverantörer har faciliteter. Var medveten om att de platser till vilka vi lagrar, behandlar eller överför din personliga information kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du först lämnade informationen. Om vi ​​överför din personliga information till tredje part i andra länder: (i) kommer vi att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag, och (ii) vi kommer att skydda den överförda personliga informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter och kontroll av din personliga information

Du behåller alltid rätten att undanhålla personlig information från oss, med förbehåll för att din upplevelse av vår webbplats kan påverkas. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter över din personliga information. Om du ger oss personlig information förstår du att vi kommer att samla in, behålla, använda och avslöja den i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära information om all personlig information vi har om dig.

Om vi ​​får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, representerar och garanterar du att du har en sådan persons samtycke att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Om du tidigare har samtyckt till att vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig. Vi ger dig möjligheten att avsluta prenumerationen på vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation. Tänk på att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet.

Om du tror att all information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Om du tror att vi har brutit mot en relevant dataskyddslag och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan och ge oss fullständiga detaljer om det påstådda intrånget. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara på dig, skriftligen, och redogöra för resultatet av vår undersökning och de steg vi kommer att ta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Användning av cookies

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator, och som kommer åt varje gång du besöker, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på de inställningar du har angett.

Gränser för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

Ändringar av denna policy

Efter vårt gottfinnande kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla uppdateringar av våra affärsprocesser, nuvarande godtagbara metoder eller lagar eller regler. Om vi ​​bestämmer oss för att ändra denna sekretesspolicy kommer vi att lägga upp ändringarna här på samma länk som du använder denna sekretesspolicy.

Om det krävs enligt lag kommer vi att få ditt tillstånd eller ge dig möjlighet att välja eller välja bort, om tillämpligt, alla nya användningar av din personliga information.

Kontakta oss

För frågor eller funderingar angående din integritet kan du kontakta oss med följande information:

https://besen-group.com.com/

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din laddningsverksamhet för elfordon med BESENs produkter av högsta kvalitet

Starta din elbilsladdningsverksamhet med BESEN