Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zasadą BESEN jest poszanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić na Twój temat, w tym na naszej stronie internetowej, https://besen-group.com/ oraz innych witrynach, których jesteśmy właścicielem i którymi zarządzamy.

Niniejsza polityka obowiązuje od 8 sierpnia 2021 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 8 sierpnia 2021 r.

Zbierane informacje

Informacje, które zbieramy, obejmują zarówno informacje, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie wysyłane przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Zaloguj danych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może obejmować adres protokołu internetowego (IP) Twojego urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące Twojej wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w w połączeniu z ewentualnymi błędami.

Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osoby, może być możliwe połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Informacje osobiste

Możemy poprosić o dane osobowe, które mogą obejmować jedno lub więcej z poniższych:

  • Imię
  • E-mail
  • Numer telefonu

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. W takim przypadku zbieramy tylko dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać dane osobowe od Ciebie, gdy wykonasz jedną z następujących czynności na naszej stronie internetowej:

Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii

Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami:

aby umożliwić Ci dostosowanie lub personalizację korzystania z naszej strony internetowej

do analiz, badań rynku i rozwoju biznesu, w tym do obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych

Należy pamiętać, że możemy łączyć informacje, które zbieramy o Tobie z ogólnymi informacjami lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe i zachowujemy te informacje, będziemy je chronić w komercyjnie akceptowalnych środkach, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikowaniu.

Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, radzimy, aby żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania nie była w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych. Będziemy przestrzegać obowiązujących nas praw w odniesieniu do każdego naruszenia danych.

Jesteś odpowiedzialny za wybranie dowolnego hasła i jego ogólnej siły bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne. Ten okres może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je lub sprawimy, że będą anonimowe, usuwając wszystkie szczegóły, które Cię identyfikują.

Jednakże, jeśli to konieczne, możemy zachować Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Polityka Prywatności małoletnich

Nie kierujemy żadnych naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i/lub przetwarzane tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują obiekty. Należy pamiętać, że miejsca, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie mieć takich samych przepisów dotyczących ochrony danych, jak w kraju, w którym pierwotnie przekazałeś informacje. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) dokonamy tych transferów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrolowanie Twoich danych osobowych

Zawsze zachowujesz prawo do nieudostępniania nam danych osobowych, rozumiejąc, że może to wpłynąć na Twoje korzystanie z naszej strony internetowej. Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych. Jeśli podasz nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zachowujesz prawo do zażądania szczegółowych informacji na temat wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od osoby trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią przekazującą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie. Zapewnimy Ci możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-mail lub rezygnacji z komunikacji. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy o Tobie są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu skorygowania wszelkich informacji, które okażą się niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i podaj pełne szczegóły domniemanego naruszenia. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia i kroki, jakie podejmiemy, aby rozpatrzyć Twoją skargę. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Ciasteczka

Używamy plików „cookies” do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to mały fragment danych, który nasza witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do niego dostęp za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę, dzięki czemu możemy zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny. Pomaga nam to dostarczać Ci treści na podstawie określonych przez Ciebie preferencji.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności ani odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki ochrony prywatności.

Zmiany w tej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności, aby odzwierciedlić aktualizacje naszych procesów biznesowych, bieżące dopuszczalne praktyki lub zmiany legislacyjne lub regulacyjne. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj, pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności.

Jeśli będzie to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji, w stosownych przypadkach, z wszelkich nowych sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

https://besen-group.com.com/

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych z BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych z BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych z BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych z BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych dzięki produktom najwyższej jakości BESEN

Rozpocznij swoją działalność związaną z ładowaniem pojazdów elektrycznych z BESEN