Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Αποτελεί πολιτική της BESEN να σέβεται το απόρρητό σας και να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο και κανονισμό σχετικά με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού μας, https://besen-group.com/, και άλλων ιστότοπων που κατέχουμε και λειτουργούμε.

Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 8 Αυγούστου 2021 και ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 8 Αυγούστου 2021.

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τόσο τις πληροφορίες που μας παρέχετε εν γνώσει όσο και ενεργά κατά τη χρήση ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από τις συσκευές σας κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεδομένα καταγραφής

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν αυτόματα τα τυπικά δεδομένα που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορεί να περιλαμβάνει τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) της συσκευής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώνεται σε κάθε σελίδα, άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή σας και τεχνικές λεπτομέρειες που εμφανίζονται στο σε συνδυασμό με τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.

Λάβετε υπόψη ότι παρόλο που αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην ταυτοποιούνται προσωπικά, ενδέχεται να είναι δυνατό να τις συνδυάσετε με άλλα δεδομένα για την προσωπική αναγνώριση μεμονωμένων ατόμων.

Προσωπικές πληροφορίες

Ενδέχεται να ζητήσουμε προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • Όνομα
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email)
  • Αριθμός τηλεφώνου

Νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το πράξουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς όταν κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στον ιστότοπό μας:

Χρησιμοποιήστε μια φορητή συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης ιστού για πρόσβαση στο περιεχόμενό μας

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email, κοινωνικών μέσων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων τεχνολογιών

Όταν μας αναφέρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να κρατήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς και οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς:

για να σας επιτρέψουμε να προσαρμόσετε ή να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας

για αναλυτικά στοιχεία, έρευνα αγοράς και ανάπτυξη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της βελτίωσης του ιστότοπού μας, των σχετικών εφαρμογών και των συναφών πλατφορμών κοινωνικών μέσων

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συνδυάσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς με γενικές πληροφορίες ή ερευνητικά δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες αξιόπιστες πηγές.

Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία και ενώ διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, θα τα προστατεύουμε με εμπορικά αποδεκτά μέσα για την αποτροπή απώλειας και κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε, σας προτείνουμε ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους που ισχύουν για εμάς σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων.

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης και τη συνολική ισχύ ασφαλείας του, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δικών σας πληροφοριών εντός των ορίων των υπηρεσιών μας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο χρειαζόμαστε. Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να εξαρτάται από το τι χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας, σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Εάν δεν απαιτούνται πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλες τις λεπτομέρειες που σας αναγνωρίζουν.

Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη συμμόρφωσή μας με νομική, λογιστική ή υποχρέωση αναφοράς ή για αρχειοθέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Δεν στοχεύουμε κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας σε παιδιά κάτω των 13 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία για παιδιά κάτω των 13 ετών.

Διεθνείς μεταφορές προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε αποθηκεύονται και/ή υποβάλλονται σε επεξεργασία όπου εμείς ή οι συνεργάτες μας, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι τρίτοι πάροχοι διατηρούμε εγκαταστάσεις. Λάβετε υπόψη ότι οι τοποθεσίες στις οποίες αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε ή μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία αρχικά παρείχατε τις πληροφορίες. Εάν μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους σε άλλες χώρες: (i) θα πραγματοποιήσουμε αυτές τις μεταφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και (ii) θα προστατεύσουμε τις μεταβιβαζόμενες προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Τα δικαιώματά σας και ο έλεγχος των προσωπικών σας στοιχείων

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να αποκρύπτετε προσωπικές πληροφορίες από εμάς, με την κατανόηση ότι μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας. Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, καταλαβαίνετε ότι θα τα συλλέξουμε, θα τα κρατήσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα τα αποκαλύψουμε σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε λεπτομέρειες για τυχόν προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς.

Εάν λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτο μέρος, θα τα προστατεύσουμε όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν είστε τρίτο μέρος που παρέχει προσωπικές πληροφορίες για κάποιον άλλο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη συγκατάθεση ενός τέτοιου ατόμου για την παροχή των προσωπικών πληροφοριών σε εμάς.

Εάν στο παρελθόν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή. Θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων email ή να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς, ξεπερασμένες, ελλιπείς, άσχετες ή παραπλανητικές, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες που παρέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διορθώσουμε τυχόν πληροφορίες που είναι ανακριβείς, ελλιπείς, παραπλανητικές ή ξεπερασμένες.

Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει έναν σχετικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και επιθυμούμε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία και δώστε μας πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση. Θα διερευνήσουμε αμέσως το παράπονό σας και θα σας απαντήσουμε γραπτώς, καθορίζοντας το αποτέλεσμα της έρευνάς μας και τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση του παραπόνου σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με έναν ρυθμιστικό φορέα ή αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με το παράπονό σας.

Χρήση των Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies» για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπός μας στον υπολογιστή σας και έχει πρόσβαση κάθε φορά που τον επισκέπτεστε, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε περιεχόμενο με βάση τις προτιμήσεις που έχετε καθορίσει.

Όρια της πολιτικής μας

Ο ιστότοπός μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου και των πολιτικών αυτών των ιστότοπων και δεν μπορούμε να δεχθούμε την ευθύνη ή την ευθύνη για τις αντίστοιχες πρακτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας ώστε να αντικατοπτρίζει ενημερώσεις στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες, τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές ή τις νομοθετικές ή κανονιστικές αλλαγές. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ στον ίδιο σύνδεσμο με τον οποίο έχετε πρόσβαση σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν απαιτείται από το νόμο, θα λάβουμε την άδειά σας ή θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξετε ή να εξαιρεθείτε, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν νέες χρήσεις των προσωπικών σας στοιχείων.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το απόρρητό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

https://besen-group.com.com/

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης EV με το BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης EV με το BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης EV με το BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης EV με το BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας της BESEN

Ξεκινήστε την επιχείρησή σας φόρτισης EV με το BESEN