Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti BESEN je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, včetně našich webových stránek https://besen-group.com/ a dalších stránek, které vlastníme a provozujeme.

Tyto zásady jsou účinné od 8. srpna 2021 a naposledy byly aktualizovány dne 8. srpna 2021.

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti v některé z našich služeb a propagačních akcí, tak veškeré informace automaticky zasílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

data log

Když navštívíte náš web, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může obsahovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi vašeho prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce, další podrobnosti o vaší návštěvě a technické podrobnosti, které se vyskytují v ve spojení s případnými chybami, se kterými se můžete setkat.

Uvědomte si, že i když tyto informace nemusí být osobně identifikovatelné samy o sobě, je možné je kombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

Osobní informace

Můžeme požádat o osobní údaje, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících možností:

  • Příjmení
  • email
  • Telefonní číslo

Oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, pouze pokud k tomu máme oprávněný důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Shromažďování a používání informací

Můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některý z následujících úkonů:

K přístupu k našemu obsahu použijte mobilní zařízení nebo webový prohlížeč

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jiných podobných technologií

Když nás zmíníte na sociálních médiích

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

abychom vám umožnili přizpůsobit nebo personalizovat vaši zkušenost s našimi webovými stránkami

pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozu a vylepšení našeho webu, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií

Uvědomte si, že můžeme kombinovat informace, které o vás shromažďujeme, s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

I když se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání nebyl stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní zabezpečení dat. Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení ochrany údajů.

Jste odpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení, zajišťující bezpečnost vašich vlastních informací v mezích našich služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je potřeba. Toto časové období může záviset na tom, k čemu používáme vaše informace, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nejsou vyžadovány, odstraníme je nebo anonymizujeme odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

Je-li to však nutné, můžeme vaše osobní údaje uchovávat pro účely dodržování zákonných, účetních nebo oznamovacích povinností nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Ochrana soukromí dětí

Nezaměřujeme žádné z našich produktů nebo služeb přímo na děti do 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech do 13 let.

Mezinárodní převody osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a/nebo zpracovávány tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran provozujeme zařízení. Mějte prosím na paměti, že místa, kam ukládáme, zpracováváme nebo přenášíme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako země, ve které jste tyto informace původně poskytli. Pokud předáváme vaše osobní údaje třetím stranám v jiných zemích: (i) provedeme tyto přenosy v souladu s požadavky platných zákonů a (ii) budeme předávané osobní údaje chránit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Vždy si ponecháváte právo odepřít nám osobní údaje s tím, že může být ovlivněna vaše zkušenost s našimi webovými stránkami. Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování jakýchkoli vašich práv ohledně vašich osobních údajů. Pokud nám poskytnete osobní údaje, berete na vědomí, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zachováváte si právo vyžádat si podrobnosti o jakýchkoli osobních údajích, které o vás uchováváme.

Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Pokud jste již dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete to kdykoli změnit. Poskytneme vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace. Uvědomte si, že od vás možná budeme muset požadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím pomocí podrobností uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě veškerých informací, které budou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených podrobností a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme a uvedeme výsledek našeho vyšetřování a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti s vaší stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.

Použití cookies

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme „cookies“. Soubor cookie je malá část dat, která naše webová stránka ukládá do vašeho počítače a přistupuje k nim při každé vaší návštěvě, takže můžeme porozumět tomu, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá poskytovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí.

Limity naší politiky

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost ani odpovědnost za jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní nebo regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, změny zde zveřejníme na stejném odkazu, kterým tyto zásady ochrany osobních údajů zpřístupňujete.

Pokud to vyžaduje zákon, získáme vaše svolení nebo vám dáme příležitost přihlásit se nebo případně odhlásit jakékoli nové použití vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

https://besen-group.com.com/

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s BESEN

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s BESEN

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s BESEN

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s BESEN

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s produkty BESEN prémiové kvality

Začněte své podnikání v oblasti nabíjení elektromobilů s BESEN