лого-бесен

Отговорsподвижност

Прегръщане на обществените грижи

В сърцето на нашата корпоративна култура лежи силен ангажимент към благосъстоянието на общността. Членовете на екипа на BESEN участват активно в инициативи, които повдигат и подкрепят нашите местни общности. От организирането на благотворителни събития до участието в общественополезен труд, ние вярваме, че връщането е неразделна част от нашата корпоративна отговорност. Тези дейности не само укрепват връзките в общността, но също така отразяват нашата отдаденост на общественото благополучие.

Шампионат за хуманно отношение към животните

BESEN се гордее с активната си роля в насърчаването на хуманното отношение към животните. Разбирайки нуждите на приютите за животни, ние допринасяме чрез обмислени дарения на консумативи и ресурси. Тази инициатива е част от нашия по-широк ангажимент за подкрепа и застъпничество за благосъстоянието на животните. Нашите приноси са повече от материални; те символизират нашата отдаденост към създаването на по-състрадателен свят за всички живи същества. Чрез тези усилия се надяваме да направим значима разлика и да вдъхновим други да се присъединят към нас в тази благородна кауза.

Насърчаване на култура на доброта

Добротата и съпричастността са основни ценности, които BESEN поддържа във всичките си начинания. Участието на нашия екип в различни дейности за социална отговорност е свидетелство за този етос. Независимо дали подкрепяме екологични инициативи или помагаме на нуждаещите се, ние се стремим да създадем култура, която цени и действа според тези принципи. Чрез вграждането на тези ценности в нашите корпоративни практики се надяваме да създадем прецедент за отговорно и състрадателно бизнес поведение.

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на EV с BESEN

Стартирайте своя бизнес за зареждане на EV с BESEN

Стартирайте своя бизнес за зареждане на EV с BESEN

Стартирайте своя бизнес за зареждане на EV с BESEN

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на електрически превозни средства с продуктите на BESEN с първокласно качество

Стартирайте своя бизнес за зареждане на EV с BESEN